Изготвяне на дълбинен личностен профил – Хюман Дизайн

Разбивка и описание на Хюман дизайн услугата:

 • Хюман Дизайн (Дизайн на Човека) Анализ и Консултиране основен профил
 • Допълнителни Хюман Дизайн Консултации и анализ към вече основния изготвен профил и дълбинен анализ.
 • Хюман Дизайн Анализ на Жизнени Цикли
 • Соларен възврат – периода, годината от настоящия рожден ден до следващия
 • Сатурнов възврат – периода от 30 до 56 години
 • Уранова опозиция – периода след 42 години
 • Хиронов възврат – периода след 50 години

 Хюман Дизайн (Дизайн на Човека) Анализ и Консултиране Хюман Дизайн е наука, която позволява на всеки да изживее своята уникалност и да приложи в живота си своите силни страни. Тя позволява всеки да научи своя начин за вземане на правилни решения и вследствие на това да се реализира в живота и да достигне до удовлетворение, щастие, успех, вътрешен мир, а също и до оздравяване на психичното и телесното. Вземането и действането на подходящите за нас решения засяга всички области в живота ни: лична, професионална, интимна, отношението с децата ни, начин на хранене и т.н. ДА ЖИВЕЕШ В ДИЗАЙНА СИ е знание с което ще трансформираш живота си и е основата за разкриването на истинския Теб. Чрез осъзнаването, което се получава, ще можете да предприемете експеримента да следвате собствената си стратегия за успех и увереност в своите решения.

Системата на Хюман Дизайн (Дизайн на човека), която свързва науката психология с духовността, е средство за избор да бъдеш себе си. Много хора намират куража да изживеят своята уникалност. Живеят собствения си дизайн, живеят собствения си живот.

Това е способност да разпознаете , да си припомните кой сте вие и коя е вашата мисия и как да я реализирате.

Това знание е наш ресурс, който стои вътре в нас и чака да бъде припознато и осъзнато. Защото забулено от несъзнаваното , човек живее с усещането , че няма това навигиращо знание в себе си. Но, това не е така, нужно е някой или нещо да му помогне да си спомни.  

 

Задавали ли сте си някой от въпросите:

 • Кой съм Аз?
 • Как да вземам правилните решения?
 • Какво всъщност наистина искам?
 • Какви са моите силни страни и как да ги реализирам?
 • Как да намеря правилния път в личния си и професионален живот?
 • Как да постигна удовлетворение, успех и вътрешен мир?
 • Как са постигна и задържа добро здраве?
 • Как да разбера кой е правилният за мен партньор?
 • Как да решавам семейните си проблеми и как да разбирам от какво се нуждаят децата ми?
 • Как да помогна на децата си да постигнат най доброто за себе си ?
 • Как да се справя с гнева, страха и вината ?
 • ... или друг подобен въпрос, който постоянно се появява?

 

Ако поне един от въпросите ви е занимавал достатъчно дълго, то нещо ви пречи са бъдете себе си, пречи ви да вземате подхдящите за вас решения, пречи ви да изразявате истинската си природа, а оттам ви отнема енергия и ресурси, пречи ви да постигнете щастие, удовлетворение, успех и вътрешен мир. 

 

Какво ни пречи да бъдем себе си?

Всички ние се раждаме с нашата уникалност и интуитивна мъдрост какво е добро за мен.В първите седем години децата имат усета за своята мисия и успешен ресурс. Това е даденост която ни говори вътрешно в каква посока да се движим. Но, детето се нуждае от любовта и приемането на родителите си, баби и дядовци, после учители, приятели…..И се случва така , че още от ранна възраст се сблъскваме с конфликта дали да слушаме вътрешния си навигатор , който е нашия истински Аз и знае кое е добре за нас или да приемем желанието и изискването на значимите други които смятат , че нещо друго е по-добре за нас. Чуваме често като малки думите : „ Ние сме по-големи и знаем по-добре кое е полезно или не за теб, ние трябва да те възпитаме и да те научим „.Следствията от това имат своята полезност, но често води до объркване, което идва от това, че друг извън мен взима контрол над моите желания и случване . С този опит, започваме още от деца да бъдем зависими от желанието и изискването на другите, защото се страхуваме да не ни отхвърлят и оценят лошо. Детската амнезия е процес реален за всички ни,който води до „забравянета“ на истинският ни Аз. Съзнателно започваме да правим това което трябва, което са ни учили ,че е правилно и полезно, това което се очаква от нас. Това не е автентичния наш Аз, това е една негова илюзия, едно обуславяне. Което от своя страна води до загубване на връзката с вътрешния ни ресурсен хармоничен навигатор. Може да сме я изгубили , но тя съществува и тази връзка всеки един момент може да бъде възстановена.

 

ДА ЖИВЕЕШ ДИЗАЙНА СИ е знание и умение да се върнеш към истинската ни същност.

Ще ви помогне да заживеете живота си с по-малко вътрешна борба, с по-малко съпротива от страна на околната среда и с повече автентичност като израз на вашата уникалност. Хюман Дизайн (Дизайн на Човека) ще ви даде конкретни практически насоки и стратегии за това. Ще ви учи да действате .Това е практическа наука, ще можете да проверите всичко сами когато ви е нужно и в реално време. 

 

Изготвянето на Хюман Дизайн основен-анализ на възрастен. Изготване на вашия личен профил в дълбочина.

Запознаване с Хюман Дизайн картата на генетичната структура на човека

Типажи и характеристики за тях– качества и особености в личния, професионален и интимен живот.

Стратегия за вземане на правилни решения - какво представлява, как да се следва, практическа насока за прилагане на стратегията

Генетичните заложби – силните страни, на които винаги може да се разчита; как се проявяват; кои се проявяват несъзнавано, но можем да разчитаме на тях, как да ги използваме във всички сфери на живота

Цялостност и разделение в човешката личност. Как се проявява, как да елиминираме вредните ефекти и да се възползваме максимално от възможностите да направим личността си цялостна. Кои са темите които ни отделят от хармонията в нашия проект и кои засилват ресурсите ни.

Теми на меланхолия – за всеки са различни. Какво е меланхолията, проявление, начини за боравене с нея

Теми за личния баланс – осъзнаване и развиване

Отворени жизнени центрове – как околният свят може да ни въздейства чрез тях; белези и ефекти на въздействието; как да минимизираме негативното въздействие

Роля и мисия в живота – как да се възползваме максимално от генетично заложените възможности. Кои са нашите силни страни, творчески таланти, механизни за преодоляване на конфликти и начин за свързване с истината за себе си.

Как най-добре да се справяме с трудните предизвикателства пред нас, как ефективно да общуваме с другите, как да разбираме и заявяваме различностите си,как да активираме хармония в семейството.

 

Изготвяне на индивидуален дълбинен дизайн за вашите деца.

Това ще ви даде знание за типажа на вашето дете. Какви са неговите вътрешни таланти, към какво да го насочвате и как да подпомагате хармоничното му израстване. Профила за деца, ще ви даде насоки как да подобрите общуването с тях. Ще получите отговор за неговите страхове и тревоги, какви блокажи има и как да му помогнете,за да се справи със своите ограничения. Ще разберете силните страни на детето и как да му ги развивате. Неговия проект ще си даде сигурност да следвате принципи полезни за него.Ще разберете подходящи спортове, теми за учене и подходящи професии.Стратегии за учене. Също така като следвате своя собствен дизайн ще бъдете един пример за вашето дете как то може да развие своята уникалност следвайки своя дизайн.

 

В център Емпатия изготвянето на основен Хюмън Дизайн профил и анализ се извършва в три нива на работа:

 1. Първо ниво – Входна консултация в рамките на 30-45 мин. , която цели да се чуе заявката на клиента, какво е неговото търсене и очакване от дизайна. Какво определя за свой проблем и какво желае да постигне и промени. Обговаряне на лични, професионални и семейни теми. Взимане на данни за профила- час, дата, месец, година и държава-град на раждане.
 2. Второ ниво – Изготвяне и анализ на основния профил и описание на типажа. Материала ще бъде записан от анализатора гласово и записан на диск, който ще бъде предаден на клиента.
 3. Трето ниво – Втора консултация в рамките на 45-60 мин. След прослушването на диска с информацията за профила, се насрочва среща за анализ и отговаряне на допълнителни въпроси на клиента. Срещата приключва с представяне на предпожение за последваща психологична,  енергийна и коучинг работа с клиента. Представяне на възможностите за терапия чрез знанието за хюмън дизайна. И как се променя и над-гражда нашия профил с опита и промените на планетите. Тя е безплатна.

 

След изготвянето на онсовния профил , може да се направи разширено и задълбочено анализиране на следните допълнителни теми:

 • Допълнителни Хюман Дизайн Консултации и анализ към вече основния изготвен профил и дълбинен анализ.
 1. Партньорски Анализ - Характеристики на интимната двойка. (Партньорският анализ взема под внимание Хюман Дизайн картите на двамата човека като позволява всеки да опознае себе си, както и да се опознаят взаимно и да достигнат до освободени от обвинения и конфликти взаимоотношения. Техните полежни стратегии в двойката дкато действие и общуване, за да се върви към баланса.)
 2. Партньорски Анализ родител-дете (Партньорски анализ от гледна точка на това родителите да установяват по-дълбока и удовлетворителна връзка с децата си, да разбират взаимните си ограничения и да могат да бъдат максимално ефективни във  възпитанието.Родителите да разберат уникалността на своето дете, извън рамката своите модели и изисквания. Да разберат къде са техните различия и защо и най важното как да си ги приемат без да воюват помежду си. На какви урочи ни учи нашето дете, чрез своя профил .То ни провокира към осъзнаване на определено знание и реакции - защо и как се случва това. Каква е нашата мисия в живота на децата ни.Всекии е точно там където трябва да бъде, но в срещата с другия как бъдем спокойни.) 
 3. Консултиране при раздяла, анализ и препоръки за преодоляване на емоционални раздели.(Когато една интимна връзка приключи, е много важно как ще се случи това. Да преработим тъгата от раздялата, да приемем различния развой за всеки и да запазим добри отношения. Как да продължим успешно напред взели най-ценното като опит от връзката и подготвени за бъдещето. Целта на анализа  е подпомагане в прехода към следващата връзка и осигуряване на нужните ресурси, които да я направят успешна.Конкретни стъпки и техники към желаната промяна. Показва се какво е уникалното в личността и какво може да се използва, за да се преодолее по-лесно раздялата и да се увеличи любовта към себе си. Как да се преработи болката и афекта от раздялата. Как да се възстанови емоционалния баланс и позитивна комуникация. Разбира се динамиката на вътрешната сила и как може да се изгради по-здрава и функционална връзка със себе си, което е основа за бъдещи успешни партньорски отношения. На базата на вече изготвени основни профили на двамата се прави този допълнителен  анализ за преодоляване на емоционалната раздяла.) 
 4. Консултиране за определяне насоките за намиране на успешната любов- в търсене на подходящия партньор. (Консултацията осигурява разбиране на вътрешната структура и необходимост от любов, вътрешното разбиране за любовта и как то се изразява навън. Помага да се разбере как да се намери човек, който да отговаря на вътрешните му необходимости, какви биха били личните трудности и как те да се преодолеят. Това позволява да се освободи напрежението и да се следва по-добре собствения път към успешната любов. Какъв типаж би бил хармоничен за нас. Как да разбираме успешната комуникация и да я използваме ефективно.Даване на техники и практики за работа с енергията на лювавта).
 5. Консултиране и анализ за нашата сексуална конституция. Начин на преживяване на нашата сексуалност и тази на партньора. (Как да разгърнем работата със сетивата и да навлезем в тантричното усещане за сексуалност. Каква е нашата секуална конституция и каква е нашата осъзнатост за нея. Какви са нашите блокажи и как да ги преодолеем. Как да променим и какво ново да въведем , за да обогатим интимността с партньора. Любовната игра, ролята на съблазняването и сексуалното творчество. Игра на телата и начин за разгръщане на любовната енергия.)
 6. Анализ по дизайна за връзката с парите.Психология на парите и каква е нашата връзка с тях. (Философията на парите в нашия живот. Какво да правим, за да развием паричните потоци и защо имаме блокажи с тях. Какъв смисъл играят те в нашия дизайн и как да ги разбираме. Консултацията и изготвения профил на парите цели да разкрие най-добрите за уникалния човек начини а правене на пари.Дават се технки и медитации на база на профила за отключване успеха с парите. На база анализа на парите и основния дълбинен профил се дават препоръки за последоваще терапевтични сесии за преодоляване блокажа с парите и Фамилни Констелации. Целта е стимулиране на собствената стратегия за постигане на успех.) 
 7. Професионално Ориентиране и Кариерно Развитие. Консултацията е подходяща и за тези, които за избрали вече своята професия и за тези, които все още не са я избрали (подрастващи, ученици и студенти) и включва:
   1. Основния Хюман Дизайн Анализ ориентиран към професионалното развитие. Подходящи професии за нас
   2. Анализ дали е добре да се работи сам, в партньорство, в малка група или голяма компания
   3. Анализ на формата на работа и начин за успешна комуникация
   4. Предимства, или лимити при работа в различните професионални формати
   5. Анализ на отношението работа и здравословно състояние
   6. Анализ и интегритет в екипа.
   7. Има ли налична лидерска линия
   8. Стратегия за управление
 8. Хюман Дизайн Анализ на Жизнени Цикли: Живота на човек се състои от цикли, които идват по различно време или се застъпват един друг. Всеки има своята специфика, конкретни теми и нови предизвикателства. Въз основа на Хюман Дизайн Основен Дълбинен Анализ може да се направи и анализ на предстоящите жизнени цикли в живота. Те са :

Соларен възврат – периода, годината от настоящия рожден ден до следващия

Соларния възврат гледа една година напред (от текущия рожден ден до следващия). Позволява на клиента да види какво се задава и какво може да се очаква в термините на прогнозата за транзитите на небесните тела (движението на небесните тела през година) – нови теми, роли, предизвикателства, пречки и т.н. Това може да бъде да бъде много полезно знание в сегашните променящи се времена. 

Сатурнов възврат – периода от 30 до 56 години

Анализът на Сатурновия възврат е много полезен за хора, които са 28-33 годишни и за тези на 53-58 години. Това са ключови момент, в които се променя целия живот и бъдещето започва да се изживява по нов начин. Има същите предимства като анализа на Соларния възврат, но тук периодът в бъдещето, който се разглежда е 28-30 години.

Уранова опозиция – периода след 42 години

На възраст 38-42 години човек навлиза в своята зрялост на 9-центрово същество и всяка връзка с детството вече е прекъсната. Очакват се нови предизвикателства, нов начин на изживяване на живота.

Хиронов възврат – периода след 50 години

Възрастта 50 години е началото на периода, когато човек започва да дава на света всичко, в което се обучавал досега и всичко, което е негова мисия, но също така и да получи най-добра реализация и успех. Анализът помага да се използва максимално този период. 

Подпомагащите услуги и практики в Център Емпатия

целят да развиват всяко ниво съставляващо цялостта на човека   .

Знанието за психичното и успешното управление на ума, разбиране и овладяване на емоциите. Грижата за здравословното функциониране на тялото, връзката с интуицията и душата.

Ние се стремим да ви дадем това което ще е полезно за вас и се радваме от вашата радост, защото това е цел.

Свържете се с нас

София, Драгалевци
телефон: +359 885 700 377
телефон: 02 4373491
email: empatiabg@gmail.com
skype: empatiabg

партньори