Психология на числата – изготвяне на личностов профил на името, личностна карта на рожденната дата

Психология на числата и дълбинен анализ на личностния профил чрез числото.

Числата ни показват кои сме…

Числата ни дават и възможност да си обясним, защо възникват едни или други обстоятелства в живота ни… Психология на числата ни дава знание чрез името и рожденната дата, за нашата индивидуалност/силни-слаби страни/, цикли, отношения , реализация. Името и деня на нашето раждане не са случайни, те са свързани с вашата мисия и знание на душата.

 Психология на числата ви предлага уникален, индивидуален поглед за вас самите и как да бъдете успешни и в своя център на успеха. Нумерологията разглежда числата като ключ към знанието за тайните на съдбата. Психология на числата са средство за разбиране на човешкото система съставена ат ум-дух-тяло. В датата на раждане и името на всеки човек е закодирана информация за неговия характер като : личностен потенциал, призвание, интереси и влечения, спадове и успехи, кармични уроци.

Нумерологията разглежда всяка личност като съвкупност от вибрациите на три числа - това са числото на душата,числото на съдбата и психология на числото на името. Това съчетание дава индивидуалното, неповторимо звучене на пътя на душата и опита на личността в сегашния живот чрез уроците на ума. Числото на душата се определя от датата на раждане то се получава чрез обикновеното събиране на числата ако е двуцифрено ако ли не се взима единично. Число на душата разкрива пътя, който тя е сметнал за необходимо да извърви през това поредно раждане в този живот, опита и уроците Сега.

Това число може да има позитивна или негативна вибрация за личността. Но тук съществува възможност да му се въздейства / на числото/, с цел подобряване на вибрацията, ако е затрудняваща живота на човека. Това може да стане посредством промяна на името, повишаване степента на образование, духовни практики , женитба и др. Човек притежава два образа - единият отговаря на собственото му представа за себе си-това е числото на душата / Аз се виждам, какво Аз мисля за себе си /, а вторият образ на представата която близкото обкръжение си изгражда за него / Другите ме виждат, какво мислят другите за мен /.

Вторият образ е свързан с числото на съдбата,което се проявява отчетливо се във връзката между 35 и 40 години. Числото на съдбата се получава при събирането на числата съдържащи се в датата месеца и годината на раждане на човек. То е по-важно, има голяма сила на въздействие върху нас, защото е срързано с кармичните уроци и опитности от предишни животи.

Съдбата ни дава само онова което действително сме заслужили и ни провокира да израстваме. числото на е нашето вибрационно наследство, получено в резултат на постъпките ни в предишните животи. Раждането ни в определен момент, носи своите определени уроци и опитности през които трябва да преминем.Тук чрез знанието на ума не можем да въздействаме, защото ума е илюзия и ни отклонява от Истината. Важна е интуицията за успешното движение по пътя на съдбата. Числото на името се получава сбора на нумерологичното знание на буквите от които се състои името. Най важни са вибрациите породени от най често използваният вариант на името на човека. Името излъчва вибрация по която човек се отличава от другите през целият си живот.

Трите числа / на душата, съдбата и името/ са наша същностна идентификация, те съдържат знанието за нашата съзнавана и несъзнавана история. Хармонията межд тях е необходима за подобряване кармата през настоящият живот на човека.

Науката за числата, астрологията и кармичните кръгове са тясно свързани, защото дават дълбочинно знание на човека да разбере същността си. Да погледне, че в „ трудните“ преживявания се крие потенциал на израстването. Да осъзнае, че важните решения не идват от външния свят, а отвътре – претворявайки всичко, с което не сме в съзнателна връзка, като „ съдба“.  

Подпомагащите услуги и практики в Център Емпатия

целят да развиват всяко ниво съставляващо цялостта на човека   .

Знанието за психичното и успешното управление на ума, разбиране и овладяване на емоциите. Грижата за здравословното функциониране на тялото, връзката с интуицията и душата.

Ние се стремим да ви дадем това което ще е полезно за вас и се радваме от вашата радост, защото това е цел.

Свържете се с нас

София, Драгалевци
телефон: +359 885 700 377
телефон: 02 4373491
email: empatiabg@gmail.com
skype: empatiabg

партньори