Фирмено консултиране

Това, в което сме убедени е, че доброто управление на човешките ресурси в една организация е един от най-сигурните начини тя да се развива и да успява да постига целите си.

Център Емпатия предлага възможност да направиш няколко важни стъпки в тази посока. Това става възможно, чрез една цялостна и уникална система, подкрепяща бизнеса по отношение на човешкия фактор на всички нива. Даваме си сметка, че начинът да постигне стабилност една организация, да се разрасне и да се наложи с доброто си име, е всички в нея да „гледат в една посока” и да се стремят към постигането на една и съща цел.

 

За да звучим по-конкретно ще те запознаем в детайли с това, което можем да предложим и ползите, които можеш да имаш от съвместното ни сътрудничество. В подкрепа на създаването на екип или неговото разрастване, ние ще те запознаем с нашите процедури и условия за подбор на високо квалифицирани кадри:

Ще направим подробен профил на конкретната позиция, за която желаеш да намериш кандидат. Това включва детайлен анализ на вида и спецификата на дейността, нужните качества, умения и навици, които ще се изискват от кандидата, както и индивидуалните психологически особености, които той трябва или не да притежава. За да бъде намерено нещо, е много важно да се знае какво точно се търси.

Подготвяме обявата, с която ще започнем подбора. Тя ще бъде представена предварително за мнение и обсъждане. От големия брой кандидатури за всяка позиция, ние ще направим предварителен подбор по документи. Психологическата оценка. Това е доказала се процедура при търсене и назначаване на нови служители. Тя е много полезна и при изследване на кариерното развитие на персонала. Методите, които бихме могли да предложим включват професионални психологически тестове стандартизирани за България и с доказана надеждност. Като резултат получаваш индивидуален психологически портрет за всеки един от кандидатите, които ще бъдат представени.По този начин ще имаш възможността да се запознаеш предварително с тези, за които ще трябва да вземеш решение.

Ще препоръчаме от три до пет подходящи кандидатури, отговарящи на изискванията и профила на позицията, като крайното решение се взима от клиента.

Ползи: Компетентност: разполагаш с внимателно подбран, високо квалифициран екип, с който да постигнеш ново развитие, на базата на иновации и гъвкави бизнес стратегии за бъдещето. Ще можеш да разчиташ и на професионално намиране на решения в ситуации на трудности, изискващи не само знания, умения и опит, но и човешки качества, предопределящи отношение на победители.

Ефективност: Когато в екипа си разполагаш с внимателно и професионално подбран персонал няма да срещнеш сериозни трудности да повишиш своята възможност да реализираш целите, които си поставил. Социален климат: В компанията социално-психологическият климат ще се характеризира с висока степен на сплотеност и взаимно съгласие, което е от съществено значение за разгръщането на индивидуалния потенциал.

Бихме могли да предложим и консултация “Тестов анализ”, а именно: Ако си ориентиран към това да осъществяваш подбора си самостоятелно, след провеждане на процедурата и подбора на няколко потенциални кандидатури, те биха могли да бъдат тествани от психолозите в център Емпатия, като отново получаваш подробен психологически портрет за всеки един от тях. „Абонаментното обслужване” е една друга възможност, коятопредлагаме. Чрез нея ще можеш да следиш дълготрайно и да улавяш тенденциите, които се появяват и влияят върху климата, ефективността, удовлетвореността и мотивацията за работа в екипа.

При поява на определен специфичен казус или предварителна заявка ние ще изготвим за екипа подходящо и нужното в този момент обучение, с помощта на което да бъде разрешен възникналия проблем в най-кратки срокове и по този начин да бъдат избегнати загуба на енергия, време и средства. За нас ще бъде въпрос на професионализъм да представим своята независима оценка и съвет. Доверието, което желаем да изградим в нашите партньори е нещо, без което не бихме могли да постигнем исканите от нас резултати. Ето защо, при нас, в Емпатия, подходът е строго индивидуален и конфиденциалността е гарантирана.

 

Услугите, които предлагаме на бизнеса:

  1. Подбор на персонал
  2. Изготвяне на профил на длъжността, както и длъжностни характеристики
  3. Психологическа диагностика
  4. Експертна оценка чрез професионални; психологически тестове
  5. Обучения на персонала (въвеждащи и свързани с актуален казус)
  6. Кариерно развитие на служителите
  7. Психологическо консултиране
  8. Абонаментно фирмено обслужване
  9. Организиране и провеждане на приложни обучения – тренинги, тиймбилдинги;

 

 

 

Подпомагащите услуги и практики в Център Емпатия

целят да развиват всяко ниво съставляващо цялостта на човека   .

Знанието за психичното и успешното управление на ума, разбиране и овладяване на емоциите. Грижата за здравословното функциониране на тялото, връзката с интуицията и душата.

Ние се стремим да ви дадем това което ще е полезно за вас и се радваме от вашата радост, защото това е цел.

Свържете се с нас

София, Драгалевци
телефон: +359 885 700 377
телефон: 02 4373491
email: empatiabg@gmail.com
skype: empatiabg

партньори