HUMAN DESIGN: индивидуален прихологичен и енергиен профил

Системата за дизайна на човека (Human design – Хюман дизайн) е сравнително ново знание. То се основава на няколко древни учения - кабала, идзин и астрология, които са  съчетани със съвременното познание - психологичното-дълбинно знание за човека.

Профилът е знание за индивидуалното, за лично отнасящото се до всеки един от нас. Хюман дизайнът разчита индивидуалната матрица и дава знание за това: Кой съм аз? Как да вземам правилните за мен решения? Какви са моите таланти? Кои са моите не Азови теми? Как работи енергията в мен? Как съм свързан с останалите? Как да общувам хармонично с детето си ? Как да съм синхронен в романтичните отношения ? Как да постигам целите си? ...КАК ДА БЪДА ЩАСТЛИВ?

Ние знаем, че се различаваме един от друг, но чрез знанието за дизайна на човека можем да влезем във връзка със самата различност и със скритата истина за Аз-а.

Индивидуалният дизайн се изработва въз основа на данни за вашето рождено място, дата и час на раждане.В индивидуална среща с психолог ви се прави „психологичен скрининг“ на случващото се и важно за вас от емоционално-динамична гледна точка. Специален софтуер, който е публично достъпен,изработва графиката на вашето тяло. Център „Емпатия” разполага със специалист, сертифициран от международното училище по Хюмън дизайн, който може да ви запознае с индивидуалните ви характеристики и дълбинен анализ на вашата карта.

Профили могат да се правят на вас самите за Азово познание , на вашите деца за опознаване на тяхната уникална същност, за ефективното общуване с тях и за връзка с партньора за разрешаване на конфликтни точки.

Програмата за запознаване с профила на нашите деца има изцяло практическа насоченост. Нашата цел е да ви подпомогнем да създадете и поддържате подходящата емоционална среда за вашето дете, така че то да развие своята талантлива индивидуалност.Да навлезете в знанието на вашето дете така, че да го стимулирате - неговото знание, успех и творчески таланти. Да разберете къде е неговата лична гениалност и в какво може да бъде успешно.

Знаете ли, че за определен тип деца е полезно и благотворно да се употребяват конкретни думи при общуването с тях? Знаете ли, че трудностите, които имаме в комуникацията си с децата ни могат да са заради влиянието (обуславянето), което имат определени хора от най-тесния семеен кръг? Знаете ли, че децата премълчават много от това, което виждат и знаят? Знаете ли, че децата започват да излизат извън Азовите си теми, за да угаждат на нас родителите ?

Ние имаме отговор на въпросите кое е полезно за вашето дете, как да стимулирате неговата индивидуалност и успех :

 • ще ви дадем насоки как да развиете психически здрав и успешен Аз
 • какъв режим на хранене и почивка да следвате
 • как да си общувате с него-ефективна комуникация
 • какви таланти са заложени в него и какви са темите , които го привличат да преживява
 • какво създава в детето конфликт и объркване
 • как да вярва в себе си и да приема различността на другите
 • как да развивате неговата емоционална интелигентност
 • как да развивате неговите ментални способности
 • как да развивате неговата способност за взимане на решения

Целта на тази наука за разграничаването е всеки от нас да изживее собствения си проект; да разберем кои сме и как да навигираме себе си в постоянно променящия се свят. Знанието за себе си, приемането на себе си, отваря вратата за толерантност към различността и на останалите – от най-близкото ни обкръжение, до колеги и приятели.

Това знание дава инструмент, от който се нуждаем, за да изживеем живота си осъзнато. Това е стратегията, която да следваме, профилът ви дава конкретни стъпки и ясно знание какво да следвате и какво да правите , за да сте в себе си и изпълнен със жизненост. Профилът помага да премахнем психични и енергийни блокажи, страхове, за да бъдете спокойни, щастливи и творчески настроени. Помага да разберете и промените нещата така, че да са синхронни и полезни за вас. Нямате си представа колко неполезни за нас мисловни програми обслужваме и така губим баланс и енергия с времето. Можем да разберем това сега за нас като възрастни, но можем и да бъдем полезни за нашите деца, като отрано ги научим на това да разбират и да са в Аз-а си.

Дизайнът може да подпомага връзките, които имаме и ще имаме. Какъв човек търсим? Защо? Към каква връзка се стремим? Какви са конфликтите с човека до нас и защо? Как да решаваме тези конфликти? Как да навлезем в едно радостно живеене ?

Чрез профила вие ще знаете как да откривате и разпознавате хората, които ви помагат да израствате, които ви влияят благотворно и се чувствате здрави и енергични в тяхното присъствие и кои ви вредят. В каква насока да се движите и какви проекти да задействате.

За 25 годишното си съществуване знанието за индивидуалния проект на човека е достигнало до милиони души заради 100% си практическа насоченост. Интригуващото е, че всеки сертифициран гид, който ще ви запознае с вашия проект е обучен да ви насърчи да заживеете себе си. Практическата страна/техники и подходи/ е най-важната част от познанието. В център „Емпатия” се работи целогодишно в индивидуални психологични консултации, консултации с деца и в двойката.

Клиничният психолог Магдалена Ангелова е автор на програма за женската индивидуалност в контекста на познанието на дизайна на човека. Дава насоки за разбиране на психичната връзка на майката и детето, техники за ефективно общуване и саздаване на сигурна привързаност. Около 70% от населението на Земята, според Хюман дизайна са представители на енергийния тип генератори, останалите са манифестори, прожектори и рефлектори. Всички те имат собствен източник на жизнена и сексуална енергия. От този източник зависи виталността на човека, желанието за работа, за интимност,плодовитостта, разбирателство и удовлетвореност. Връзката на психичното с душата е хармония и познание на Аз-а.

Чрез Human Design ще научите за Аз-а си:

 •  как да познавате себе си и да се приемате такива каквито сте, разбиране на вашата уникалност и механизми за справяне
 • как да използвате вашия “вътрешен авторитет” за правилни решения в живота си, развиване на интуицията
 • да имате по-малко чувство на неудоволетворение и съпротива в ежедневието си
 • ще навлезете в дълбинното разбиране на подсъзнанието и вашия креативен ресурс
 • ще навлезете в разбирането на отношенията с партньора, общуване в синхронност
 • как да изградите разбиране и хармония в семейството и хармоничната връзка с децата

Външният авторитет е онова, което споделяме и предаваме един на друг чрез общуването, за да се свързваме помежду си. В този конкретен етап от еволюцията на човека хората живеят в плоскостта на ума-съзнанието и рациото. Умът може да бъде в покой, само когато забележи и признае собствената си природа на автентичен Аз, т.е. нашият личен дизайн-знание за психичното и душата (Human Design). Когато се научим да укротяваме ума, можем да преминем към духа, докато отдаваме вътрешен авторитет на контролиращия ум е трудно да стигнем до Усещането за себе си.

В личния дизайн има два вида авторитет - вътрешен и външен. Вътрешният авторитет е способността да решавате сами за себе си, личното познание и връзка с Аз-а, а външният - да ръководите, насочвате и информирате това което искате да си случвате.

Познанието на Human Design проект на детето позволява то да бъде насочвано към осъществяване на уникалната си природа, вместо да бъде отдалечавано от нея. Така децата могат да израснат с усещане за истинската си същност и с вярата, че са приети безусловно от своите родители.

Психологичният профил е познание изключително полезно за разбиране на връзката между нашите партньори и колеги - къде ни обуславят, как да се опрем на техните силни страни и да не изискваме там,където няма потенциал и ресурс.

Да знаеш Кой си и да вземаш Решенията си в съзвучие със себе си, е най-ценното на този свят. Навлез в дълбинното знание за себе си и с уважение в познанието на психичното на другия.

 • Цена за изготвяне на профил за дете 100 лв.
 • Цена за изготвяне на профил за възрастен 150 лв
  • При поръчка на повече от 2 профила се прави пакетна отстъпка

 

Изготвят и анализират специалисти на център „ Емпатия“- център за психологично консултиране и обучение.

Магдалена Ангелова- психотерапевт и управител

тел : 0885 700 377